24 April 2018
Velkommen til Gynækologisk Klinik - Vestegnen

Influenza

INFLUENZA A (H1N1) - PATIENTINFORMATIONSundhedsstyrelsen vurderer fortsat ikke (juli 2009), at befolkningen i Danmark generelt har grund til bekymring. Langt de fleste, der bliver smittet med Influenza A (H1N1) oplever et mildt sygdomsforløb som en almindelig vinterinfluenza.

Risikogrupper
Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar kan være særligt udsatte ved influenza og bør kontakte lægen, hvis de får influenza-symptomer. Gravide, der får influenzasymptomer, og forældre til børn under to år med influenzasymptomer, bør også kontakte lægen.


Gravide og influenza A (H1N1)

1. Hvis en gravid udvikler symptomer tydende på influenza A, anbefales podning for influenza og derefter behandling

2. Hvis en gravid har husstandslignende kontakt med en person, der har fået påvist influenza A, anbefales podning og derefter forebyggende behandling samt god håndhygiejne

3. Hvis en gravid har husstandslignende kontakt med en person, der er mistænkt for influenza A, anbefales podning af den mistænkte, som derefter sættes i behandling. Den gravide sættes i forebyggende behandling, som justeres når der foreligger svar på podningen. Grundig hygiejne opretholdes.

I øvrigt kan gravide - også de, der gennem arbejdet har kontakt med andre mennesker - gå på arbejde som normalt. De tilrådes dog at overholde hygiejniske anvisninger, herunder hyppig håndvask. For ansatte i sundheds- og plejesektor bør procedure-relaterede retningslinjer følges, og derfor vil generel profylakse med antivirale midler til gravide medarbejdere ikke komme på tale under sædvanlige forhold. Viser det sig, at en gravid medarbejder har haft nær og ubeskyttet kontakt til et kendt tilfælde håndteres dog som nævnt i 2 foroven.

Vaccination mod Influenza A
Det er endnu ikke muligt at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1) i Danmark eller noget andet sted i verden. Sundhedsstyrelsen forventer, at de første danskere vil kunne blive vaccineret omkring den 1. november 2009.

HUSK: ALLE HENVENDELSER VEDR. INFLUENZA A TIL LÆGEN SKAL FOREGÅ TELEFONISK ELLER PR. MAIL FOR AT FOREBYGGE SMITTE MELLEM PATIENTER.
Opdateret information om influenza A kan findes på www.sst.dk