24 April 2018
Velkommen til Gynækologisk Klinik - Vestegnen

Kegleoperation (Konisering)

Konisering = Kegleoperation.

 

Definition:     Konisering = kegleoperation er et lille operativt indgreb, hvor den nederste del af livmoderhalsen

                      fjernes.

 

Formål:         Indgrebet foretages, når der er påvist celleforandringer på livmoderhalsen.

                      Celleforandringer kaldes også for dysplasi og inddeles i flere grader: let, moderat og svær grad

                      samt carcinoma in situ.

                      Det er som regel fra de moderate og værre forandringer, der behandles med konisering.

 

Procedure:    Der lægges lokalbedøvelse i livmoderhalsen. Med el-slynge udskæres det stykke på

livmoderhalsen, hvor forandringerne sidder. Blødningen standses samtidig.  

Normalt kan man gå hjem igen lige efter indgrebet.

 

Efterforløb:   Sygemelding kan komme på tale i nogle dage. Kommer der blødning i efterforløbet, og er denne

                      mindre end en menstruationsblødning, kræver der ikke speciel behandling.

                      Ved større blødning skal klinikken/skadestue kontaktes.

 

Forholdsregler:  Ingen tampon, samleje eller karbad i 2 uger.

                      Ved samleje i den følgende måned tilrådes kondom.

 

Svar og kontrol:  Mikroskopisvar foreligger efter ca. 1 uge. Der bør laves celleprøvekontrol efter 6 måneder. 

                     Derefter afhænger kontrollen af svaret:

                          Normale celler og ingen HPV : Så kommer kvinden tilbage til screeningsprogrammet med

                             indkaldelse hvert 3. år.

                          Ved ikke normale celler og /eller HPV indivíduel kontrol i henhold til Sundhedsstyrelsens

                             vejledning fra januar 2012.

 

Udarbejdet 14. februar 2012 af Ingrid Nielsen.