24 April 2018
Velkommen til Gynækologisk Klinik - Vestegnen

Patientvejledning om stimulation

1. SPONTAN CYKLUS
Der gives ingen hormonstimulation, kvindens egen naturlige cyklus udnyttes. Benyttes specielt hos par, der skal have foretaget donor-insemination.
Kvinden skal normalt ultralydsskannes gennem skeden på 11.-12. cyklusdag afhængig af hendes menstruationslængde. Når en moden ægblære ses, gives det ægløsnende hormon Ovitrelle (se senere).

2. STIMULATION AF ÆGUDVIKLINGEN
Dannelsen af æg stimuleres, således at der ofte dannes 2-3 modne æg per måned, mens der i en normal cyklus kun dannes 1 æg. Recepter udleveres ved den indledende samtale.

 • Tabletbehandling
  Anvendes ofte som første valg, da det er billigst og nemmest at indtage. Kvinden skal tage Pergotime tabletter 1 eller 2 tabletter daglig på 3., 4., 5., 6. og 7. dag i menstruationscyklus. Kvinden bliver normalt skannet på 11.-12. cyklusdag, men det kan variere, hvis cyklus er lang eller kort.

 • Hormonindsprøjtninger
  Anvendes hvis tabletbehandling ikke har medført graviditet, hvis slimhinden i livmoderen ikke bliver tyk nok og/eller hvis menstruationerne er helt uregelmæssige eller slet ikke er der. Hormonet gives i form af daglige indsprøjtninger i underhuden på maven. Hormonet er det samme, som kvinder selv danner i hjernen (hypofysen) for at påvirke æggestokkene til at udvikle æg.
  Hormon-indsprøjtningerne (Gonal-F eller Puregon) starter normalt på 5. cyklusdag. Første gang du starter behandling, vil du som regel blive ultralydsskannet på 5. cyklusdag. Præparaterne er stort set ens, men af forskellig styrke. Desværre er de ret dyre, specielt i de første behandlinger, indtil man får det høje medicintilskud. Det er vigtigt, at du medbringer medicinen første gang, så du kan lære at indtage medicinen korrekt.
  Hvis dine menstruationer er meget uregelmæssige, vil du oftest blive tilbudt Perlutex tabletter i 10 dage. Ved ophør af disse får du en blødning indenfor 5 dage, og du kan herefter begynde på den egentlige behandling.

 • Kombinationsbehandling
  Hos nogle kvinder bliver slimhinden i livmoderen ikke så tyk som ønskeligt med tabletbehandling (Pergotime), hvorfor du fra dag 8 i cyklus skal tilføje hormonindsprøjtninger (Gonal-F eller Puregon). Det vil sige, at man starter som ovenfor beskrevet med tabletbehandling, kommer til ultralyd på dag 8 og så påbegynder hormon-indsprøjtningerne. De varer normalt 3 dage, men kan kræve op til en uge med indsprøjtninger.

 • Indsprøjtning med ægløsningshormon
  Når ægblæren har den rette størrelse, skal kvinden giver sig selv en indsprøjtning af det ægløsnende hormon (Ovitrelle 250 μg) kl. 22.00 om aftenen. Ægløsningen sker inden for 36-40 timer efter denne indsprøjtning. Det er i det tidsrum, inseminationen foretages. Enkelte gange er ægblæren ret stor ved første skanning (>20 mm). En urinprøve kan da vejlede med hensyn til, om hun skal have den ægløsnende sprøjte med det samme og insemineres allerede næste dag.

  BIVIRKNINGER OG RICISI ved stimulation af ægudviklingen
 • Tabletterne kan hos ca. 10% have bivirkninger. Det drejer sig typisk om hedestigninger, kvalme og hos enkelte tågesyn og lettere synsforstyrrelser. Disse gener forsvinder, når du ophører med at tage tabletterne. Hvis de er udtalte, skifter du til hormonindsprøjtninger, der normalt ikke har disse bivirkninger.

 • Hormonindsprøjtningerne kan give lidt lokal smerte på indstiksstedet, oftest i form af svigen. Andre generes af oppustethed og nogle angiver, at de bliver trætte. Selve hormonet giver normalt ingen bivirkninger.

 • For begge præparaters vedkommende kan stimulation af ægudviklingen bevirke, at æggestokkene modner flere æg. Det kan give spændinger i underlivet op til ægløsningen og i dagene efter ægløsningen. Er der flere modne æg, øges muligheden for tvillingegraviditet. Det ses hos ca.10%, specielt efter hormonindsprøjtningerne.

 • Æggestokkene kan specielt ved hormonindsprøjtningerne overstimuleres, således at der udvikles for mange ægblærer til insemination (risiko for flerfold graviditet). Dette kan tillige give underlivssmerter. Som regel vil behandlingen blive afbrudt, og I tilrådes kraftigt at anvende prævention i denne cyklus for at undgå flerfoldsgraviditeter.

  HVOR LANG TID VARER BEHANDLINGEN?
  Normalt er ægblæren stor nok på 12.-16. cyklusdag. Er der ikke udvikling af ægblærer efter 25 dage, afbrydes som regel, og du starter forfra med en anden behandling. Specielt hos kvinder med meget uregelmæssig menstruation, kan det tage lang tid, inden ægblærerne er store nok, men det kan være nødvendigt at gå forsigtigt til værks.