24 April 2018
Velkommen til Gynækologisk Klinik - Vestegnen

Sådan finder du frem

Parkering: Der er 2 timers parkering på Grundtvigsvej (langs kirkegårdsmuren) og ved Tåstrup Stationscenter.
Tog: S-tog til Taastrup station. Efter at være kommet ned fra perronen drejes til venstre ud gennem gangtunellen og til højre ad Kirkevej.
Bil: Følg Køgevej til Taastrup Nykirke. Drej henad Kirkevej. Klinikken er beliggende på anden sal i den blå/gule bygning (Olympiahuset) over for kirken.
Bus: